Privacy Verklaring

(Begin of language: English)

(Begin of language: English)

Privacy Verklaring

31 augustus 2018

Hier vindt u de privacy verklaring van Van der Jagt Inbraakpreventie. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Van der Jagt Inbraakpreventie.

 

Inhoud

  • Gegevens Van der Jagt Inbraakpreventie
  • Persoonsgegevens die wij verwerken
  • Doel verwerken persoonsgegevens
  • Cookies
  • Gegevens wijzigen
  • Beveiliging van persoonsgegevens

 

Van der Jagt Inbraakpreventie gevestigd aan De Hooge Krocht 129, 2201 TS Noordwijk ZH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.jagtinbraakpreventie.nl
De Hooge Krocht 129
2201 TS Noordwijk ZH
06 14 34 08 87

André van der Jagt is de Functionaris Gegevens-bescherming van Van der Jagt Inbraakpreventie. Hij is te bereiken via info@jagtinbraakpreventie.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van der Jagt Inbraakpreventie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website via Google Analytics

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

 

Doel verwerken persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van der Jagt Inbraakpreventie verwerkt uw persoonsgegevens om u terug te kunnen mailen wanneer u contact met heeft opgenomen via de website. Via het contactformulier op de website wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals uw naam en e-mailadres. Daarbij verkrijgen wij ook uw ip-adres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van der Jagt Inbraakpreventie bewaart deze persoonsgegevens voor onbepaalde tijd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van der Jagt Inbraakpreventie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die u achterlaat op de website van Van der Jagt Inbraakpreventie zijn voor onbeperkte tijd op de servers van Antagonist opgeslagen.

 

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van der Jagt Inbraakpreventie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Google Analytics

De website van Van der Jagt Inbraakpreventie verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet geonden aan uw persoonlijke gegevens.

 

Gegevens wijzigen

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Jagt Inbraakpreventie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jagtinbraakpreventie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van der Jagt Inbraakpreventie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Van der Jagt Inbraakpreventie privé is. Je herktent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jagtinbraakpreventie.nl

Van der Jagt Inbraakpreventie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

(End of language: English)

(End of language: English)

LADEN